Senatorowie poprawili nowelizację implementująca dyrektywę CCS

Na 39. posiedzeniu Senat wprowadził 16 poprawek do ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Sejm uchwalił akt 30 sierpnia br. Przewiduje on, że podziemne składowanie dwutlenku węgla, a także poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla będzie wymagało uzyskania koncesji. Minister Środowiska będzie jej udzielał wyłącznie na potrzeby realizacji projektu demonstracyjnego.

więcej

Senatorowie poprawili nowelizację implementująca dyrektywę CCS

Na 39. posiedzeniu Senat wprowadził 16 poprawek do ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Sejm uchwalił akt 30 sierpnia br. Przewiduje on, że podziemne składowanie dwutlenku węgla, a także poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla będzie wymagało uzyskania koncesji. Minister Środowiska będzie jej udzielał wyłącznie na potrzeby realizacji projektu demonstracyjnego.

więcej

RPO: należy doprecyzować przepisy o ławnikach

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru nad ławnikami oraz realizacji obowiązku podnoszenia przez nich kwalifikacji.

więcej

RPO: należy doprecyzować przepisy o ławnikach

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru nad ławnikami oraz realizacji obowiązku podnoszenia przez nich kwalifikacji.

więcej

Odbierz 5-dniowy dostęp do unikalnych funkcjonalności Serwisu Prawno-Gospodarczego

Serwis Prawno-Gospodarczy to bieżący dostęp on-line do aktualnych i historycznych danych firm i osób w KRS.

Wprowadz imię i nazwisko.
Format NIP: XXXXXXXXXX, XXX-XX-XX-XXX lub XXX-XXX-XX-XX

* - pola wymagane

Bezpłatny dostęp do informacji na temat 360 tys. podmiotów

Wnikliwa analiza firm i osób

Serwis Prawno-Gospodarczy to bieżący dostęp on-line do aktualnych i historycznych danych firm i osób w KRS. Serwis udostępnia dane rejestrowe oraz finansowe, a dzięki funkcji rysowania powiązań umożliwia śledzenie relacji łaczących poszczególne podmioty. Za pomocą zaawansowanych alertów SPG powiadomi o każdej zmianie dokonanej w KRS.

Wprowadz imię i nazwisko.
Format NIP: XXXXXXXXXX, XXX-XX-XX-XXX lub XXX-XXX-XX-XX

* - pola wymagane

Prezydent podpisał nowelizację dot. przestępstw i wykroczeń skarbowych

Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa polskiego do wyroku TK, z którego wynika, że podatnik musi zostać poinformowany o zawieszeniu biegu przedawnienia jego zobowiązania podatkowego ze względu na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

więcej

Subskrybuje zawartość