Weszła w życie nowelizacja dot. elektronicznych obroży

Celem noweli jest włączenie na stałe do systemu prawnego regulacji dotyczących systemu dozoru elektronicznego, które pierwotnie miały obowiązywać do 31 sierpnia 2014 r. Ponadto nowelizacja rozszerza zakres stosowania ustawy na inne niż kara pozbawienia wolności środki przewidziane przez prawo karne, tj. zapobiegawcze, karne i zabezpieczające.

więcej

Planowane przekształcenia, połączenia i podziały spółek - 19-23 sierpnia 2013

Planowane przekształcenia, połączenia i podziały spółek - 19-23 sierpnia 2013 r.

więcej

Podatek od nieruchomości zw. z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przed TK

Rada Miasta Kołobrzeg zakwestionowała brzmienie przepisu dotyczącego preferencyjnej stawki podatku stosowanej obecnie do wszystkich pomieszczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w danym budynku.

więcej

Podatek od nieruchomości zw. z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przed TK

Rada Miasta Kołobrzeg zakwestionowała brzmienie przepisu dotyczącego preferencyjnej stawki podatku stosowanej obecnie do wszystkich pomieszczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w danym budynku.

więcej

Od 23 sierpnia czas pracy można zorganizować elastycznie

Weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 896) pozwalająca m.in. na wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy.

więcej

Od 23 sierpnia czas pracy można zorganizować elastycznie

Weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 896) pozwalająca m.in. na wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy.

więcej

Subskrybuje zawartość